Home > Gardening Goods > 화분 > 앤틱 화분(항아리형)
 
앤틱 화분(항아리형)
제품가격: 각 판매처 문의
컬러 : 브라운(BR)
재질 : 폴리에틸렌
 
s-1.jpg
상품명 색상 상품정보 상품코드
앤틱 화분 (항아리형) 35형 브라운(BR) 사이즈:Φ35 x 27H(cm) / 용량 : 14ℓ 71281
앤틱 화분 (항아리형) 40형 브라운(BR) 사이즈:Φ40 x 31H(cm) / 용량 : 20ℓ

71291

 
               
 
>> 상품목록으로 돌아가기 <<
 

SSL 인증서 정보